Zasady bezpieczeństwa

Zawsze

 • Czytaj instrukcję bezpieczeństwa podaną przez producentów piły i tarczy
 • Unikaj pracy na śliskich podłogach, lodzie czy śniegu
 • Upewniaj się, że inni pracownicy nieużytkujący piły oraz przechodnie są chronieni przed iskrami i opiłkami
 • Szanuj swój sprzęt, jako że tarcze są stosunkowo „kruche” i mogą zostać łatwo zniszczone
 • Składuj tarcze w suchym i chłodnym miejscu, unikaj wahań temperatury w miejscu ich magazynowania, gdyż może to doprowadzić do zniekształcenia tarczy
 • Sprawdzaj wizualnie czy tarcza jest wolna od uszkodzeń, w miarę możliwości przeprowadź jej test przed montażem
 • Upewniaj się, że dana tarcza jest odpowiednia do celu, w jakim chcesz jej użyć oraz że oznaczenia na niej są nienaruszone i czytelne
 • Używaj odpowiednich narzędzi do montażu i demontażu tarczy
 • Upewniaj się, że osłona piły jest poprawnie zamontowana oraz że nie unieruchamia tarczy
 • Obracaj tarczę ręcznie, przed podłączeniem piły do sieci, aby upewnić się, że porusza się ona precyzyjnie i swobodnie
 • Upewniaj się, że cięty materiał jest prawidłowo chroniony oraz dociśnięty tak, aby nie miał możliwości poruszać się podczas cięcia

Nigdy

 • Nie pozwalaj niewyszkolonym w tym celu osobom montować, używać i magazynować tarcz
 • Nie montuj ani demontuj tarczy, gdy nie masz pewności, że jest ona odłączona od źródła energii
 • Nie montuj tarczy, której przeznaczenia nie możesz zidentyfikować lub takiej, która nie ma naniesionego poprawnego oznakowania
 • Nie montuj tarczy, która została zniszczona, upuszczona lub nie była właściwie składowana
 • Nie używaj siły, aby dopasować tarczę do maszyny lub zwiększyć głębokość jej cięcia
 • Nie dociskaj segmentu na siłę ani nie używaj do tego celu młotka
 • Nie używaj tarczy ze zniszczonym segmentem
 • Nie stawaj bezpośrednio przed pracującą maszyną
 • Nie zaczynaj cięcia tarczą bezpośrednio w materiale, na którym chcesz pracować, lub innym przedmiocie
 • Nie przekraczaj maksymalnej prędkości określonej oznaczeniem na tarczy
 • Nie stosuj nadmiernych wstrząsów, nacisków na tarczę ani nie dopuszczaj do jej przegrzania
 • Nie używaj tarczy do innego urządzenia niż jest ona przeznaczona
 • Nie zatrzymuj tarczy poprzez użycie siły ani nie wyłączaj maszyny dopóki tarcza nie przestanie się obracać